VIII Festiwal • KOLEJ W MINIATURZE • Sosnowiec 2024

Festiwal „KOLEJ W MINIATURZE” jest największą pod względem frekwencji imprezą kolejowo-modelarską organizowaną na południu Polski – w najliczniejszym w kraju skupisku ludzkim, w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej o bogatych tradycjach przemysłowych i technicznych.

Festiwal każdorazowo odwiedzają wielotysięczne, zadowolone rzesze fanów kolejowej zabawy, co potwierdzają relacje z Festiwali poprzednich lat.


Festiwal 2024   www.festiwal2024.kmd.pl


Festiwal 2023   www.festiwal2023.kmd.pl


Festiwal 2022   www.festiwal2022.kmd.pl


Festiwal 2020   www.festiwal2020.kmd.pl


Festiwal 2019   www.festiwal2019.kmd.pl


Festiwal 2018   www.festiwal2018.kmd.pl


Festiwal 2017   www.festiwal2017.kmd.pl


Festiwal 2016   www.festiwal2016.kmd.pl